Canned Sardines
CV. INDO JAYA PRATAMA, CV. PASIFIC HARVEST, CV. SARI LAUT JAYA, PT. BALI MAYA PERMAI, PT. DEHO CANNING COMPANY, PT. GEMA ISTA RAYA, PT. MAYA FOOD INDUSTRIES, PT. MAYA MUNCAR, PT. MUNCHAR, PT. SUMBER YALASAMUDRA